Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri...

 

Bordro Hizmetleri

  • Bordro üzerindeki mali yükümlülüklerin hesaplanması.
  • Bordro hesaplama sonuçlarının müşteriye raporlanması.
  • Personele ödenecek net tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatlarının hazırlanması.
  • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt belgelerinin hazırlanması.

Muhasebe ve Maliyet Sisteminin Kurulması Hizmeti

  • Yeni muhasebe yazılımına geçilmesi sürecinde destek verilmesi, faaliyete ve raporlamaya uygun hesap planının oluşturulması ve etkin maliyet sisteminin oluşturulması gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Muhasebe ve Finansal Destek Hizmeti

  • Her sektördeki şirketin resmi defterlerinin tutulması, muhasebenin yürütülmesi ve ilgili finansal ve vergisel raporlamalarının yapılmasını kapsamaktadır.

Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Beyan Edilmesi Hizmeti

  • Beyannamelerin hazırlanmasına yönelik ilgili vergi hesaplarının sınırlı incelenmesini kapsamaktadır.

Özel Uygulamaların Muhasebeleştirilmesi Hizmeti

  • Kendine ait özel düzenlemelerin yer aldığı Teknokent, AR-GE, Dernek ve Vakıfların muhasebeleştirme işlemlerini kapsamaktadır.

Copyright © 2016 www.hkmalidanismanlik.com Her hakkı saklıdır.