Danışmanlık Hizmetleri...

 

Vergi Danışmanlığı

 • Vergisel açıdan risklerin analiz edilmesi.
 • Temel Türk Vergi Kanunlarına ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık.
 • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarla ilgili bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması.
 • Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulması.
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek sağlanması.
 • Sabit kıymetlerin analiz edilmesi.
 • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenmesi.
 • Teknokent ve AR-GE kazançlarının tespiti.
 • Transfer fiyatlandırması çalışmalarına destek verilmesi.

Yeniden Yapılandırma

 • Yeniden yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında şirketin mevcut durumu analiz edildikten, ihtiyaç duyulan alanların yeniden yapılandırılması için iyileştirme önerilerinde bulunmasını kapsamaktadır.

Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri, Hisse Değişimleri

 • Şirket birleşmeleri hizmetlerimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Şirket bölünmeleri, devri, hisse değişimi hizmetlerimiz, ilgili düzenlemeler kapsamında şirketlerin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmelerin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve yürütülmesini kapsamaktadır.

Şirket Kuruluşu ve Ana Sözleşmenin Hazırlanması

 • Şirket kuruluşu işlemlerini ve ana sözleşmenin hazırlanmasında görüş ve öneriler sunulmasını kapsamaktadır.

Copyright © 2016 www.hkmalidanismanlik.com Her hakkı saklıdır.